Zekerheden & ANVR en MimosaReizen Voorwaarden 2018

MimosaReizen (KvK 59971940) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Daarnaast is MimosaReizen lid van SGR en het Calamiteitenfonds. Hieronder leest u meer informatie. Verder vindt u op deze pagina informatie over onze reis- en annuleringsverzekeringen.

     

            

ANVR Reisvoorwaarden 2018

MimosaReizen Voorwaarden 2018


  

Stichting Garantiefonds Reisgelden

MimosaReizen (KvK 59971940) is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl


                       

 

MimosaReizen (KvK 59971940)) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Kijk voor meer informatie op (www.calamiteitenfonds.nl).

Bel ons op 015 364 2483
Veilig en vertrouwd betalen idealvisamastercard
Gegarandeerd veilig boeken want Mimosa is aangesloten bij het ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Kamer van Koophandel Den Haag nr: 59971940
KeepAlive