Zekerheden & ANVR en MimosaReizen Voorwaarden

 

 

     anvr_logo.jpg

            

 

MimosaReizen (KvK 59971940) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website vanaf 1 juli 2018 tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie

ANVR brochure 

De ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die vanaf 1 juli 2018 zijn geboekt. De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassingen in het kader van de Wet op de Pakketreisovereenkomst.

Op het boekingsformulier vink je aan dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de Mimosa Voorwaarden.

Aanvullend op de ANVR Reisvoorwaarden hebben wij MimosaReizen, een aantal voorwaarden opgesteld welke van toepassing zijn op alle vakanties welke wij zelf organiseren binnen onze virtuele tour operating activiteiten.

 

Mimosa Voorwaarden

Totstandkoming Reisovereenkomst

Zodra u toestemming heeft gegeven om te boeken (op welke manier dan ook) is uw boeking definitief. Er geldt geen herroepingsrecht.

Betaling

Wij hanteren 2 betalingstermijnen:

Indien u buiten 6 weken vertrekt boekt, volstaat een niet-restitueerbare aanbetaling van 35% van uw reissom. 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom voldaan te zijn.

 Indien u binnen 6 weken vertrekt boekt, dan betaalt u de volledige reissom meteen.

 

Annuleren

Indien u onverhoopt uw vakantie wenst te annuleren, dan gelden de volgende termijnen/kosten:

Vanaf het moment van boeken tot 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom*

 Van de 42ste dag tot de 15de dag voor vertrek: 75% van de reissom*

 Van de 15 de dag voor vertrek tot de 8ste dag voor vertrek: 90% van de reissom* 

Vanaf de 8ste dag voor vertrek: 100% van de reissom*

* Met reissom bedoelen we het totale bedrag van uw boeking exclusief eventuele verzekeringen. 

 * Bij samengestelde reizen worden altijd kosten van de leveranciers doorbrekend 

Naast de annuleringskosten van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of het hotel brengen wij € 75,- administratiekosten per persoon in rekening.

Er is geen herroepingsrecht van toepassing op onze reizen.

Houdt u er rekening mee dat het wijzigen van uw vakantie niet altijd mogelijk is, en dat hier soms hoge kosten mee gemoeid zijn als er bijvoorbeeld nieuwe tickets geboekt moeten worden. Wij doen ons best om de kosten voor u te beperken maar kunnen soms niet om hoge wijzigingskosten heen. 

Goed om te weten: Naast de kosten van de wijziging van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of het hotel brengen wij € 75,- pp (per enkele reis voor vluchten) administratiekosten per wijziging in rekening te nemen.

Mimosa rekent altijd alleen de daadwerkelijke annuleringskosten van de leverancier, we berekenen dus geen extra kosten aan je door. Wel zo eerlijk natuurlijk.

 

 Assistentie Problemen of klachten voorgaand of tijdens uw vakantie vernemen wij graag zo snel mogelijk. Wij zijn 24/7 bereikbaar op ons telefoonnummer en lossen uw probleem graag op. Wij wijzen u erop dat als uw probleem niet of te laat meldt, wij uw klacht als leermoment beschouwen maar helaas niet in behandeling kunnen nemen

 

 

         sgr_logo.jpg                      

                               

  

Stichting Garantiefonds Reisgelden

MimosaReizen (KvK 59971940) is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl

ANVR reisorganisaties zijn aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Wanneer een deelnemende reisorganisatie failliet gaat, staat SGR garant voor het vooruitbetaalde reisgeld of zorgt ervoor dat het verblijf of de terugreis wordt verzorgd en betaald. Ook MimosaReizen is bij SGR aangesloten. SGR hanteert een verplichte bijdrage van € 5,- per persoon per boeking.

   calamiteitenfonds_logo.jpg                    

 

MimosaReizen (KvK 59971940)) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
 

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Kijk voor meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl

Buitenlandse partners
Wanneer je een reisovereenkomst met één van onze buitenlandse partners aangaat dan zijn de ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing op de service en dienstverlening van onze organisatie. De voorwaarden van de betreffende buitenlandse reisorganisatie zijn van toepassing op de uitvoering van de reis. In geval van een buitenlandse reisorganisatie wordt er geen bijdrage voor het Calamiteitenfonds in rekening gebracht. Bij calamiteiten is het advies van de betreffende overheid leidend en de opvolging hiervan door de reisorganisatie. Europese reisorganisaties zijn bij financieel onvermogen verzekerd volgens Europese wetgeving die gelijkwaardig is aan het Nederlandse SGR.

Flexibele prijzen
Reisorganisaties werken met flexibele prijzen. De reissom wordt niet meer voor een seizoen of langere tijd vastgelegd. Dit betekent dat de reissom per dag kan wijzigen. Dit heeft te maken met de vraag naar een bepaalde bestemming en het aanbod (beschikbaarheid) dat een reisorganisatie op dat moment heeft.

Verzekeringen
Wij raden je aan om te allen tijde een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wij verzorgen dit graag.

Een annuleringsverzekering kan uitkomst bieden bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als je door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist. Een reisverzekering is noodzakelijk omdat een ziektekostenverzekering over het algemeen niet voldoende dekking biedt. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld de kosten van een ziekenhuisbezoek of bij diefstal gedurende de reis. 

Preferenties en essenties
Tijdens of na boeking kan je voorkeuren kenbaar maken, zoals bijvoorbeeld, rookvrij, kamer op de begane grond, kamers naast elkaar en soort bedden (los of 2p). De accommodatie bepaalt of je voorkeur uitgevoerd kan worden. Een voorkeur kan daarom nooit gegarandeerd worden.

Op medische gronden kan je een essentie aanvragen, bijvoorbeeld een aangepaste kamer voor mindervaliden. De reisorganisatie zal proberen om deze essentie in te vullen. Voor het aanvragen van een essentie wordt er over het algemeen door de reisorganisatie kosten in rekening gebracht.

Transfer
In de meeste gevallen is de transfer binnen een pakketreis inbegrepen (bij combinatie van vervoer en accommodatie). Wanneer dit niet het geval is, dan vermelden wij dit op onze website. Op je boekingsbevestiging staat ook altijd vermeld of er wel of geen transfer bij jouw reis is inbegrepen. Als de transfer exclusief is, kunnen wij een huurauto of transfer voor je bijboeken.

Grensdocumenten
Bij het boeken van de reis ontvang je algemene informatie over de benodigde paspoort- en visumverplichtingen in het land van de bestemming. Je bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visumverplichting en eventuele transit visa. Tevens ben je verantwoordelijk om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd. Ons advies is gericht op reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Indien je een andere of een meervoudige nationaliteit hebt, dan verwijzen wij je naar de autoriteiten van de betreffende bestemming.

Naam op vliegticket
De naam op je vliegticket dient overeen te komen met de naam die vermeld staat in je paspoort. Indien deze namen niet met elkaar overeenkomen, kan de luchtvaartmaatschappij weigeren je toe te laten tot de vlucht. Indien je het vliegticket zelf boekt, is eventuele schade die hieruit voortvloeit voor je eigen rekening. Wij raden je dan ook aan om goed te controleren welke gegevens je doorgeeft aan de luchtvaartmaatschappij.

Minderjarige kinderen
Minderjarige kinderen die alleen, met één ouder, of met andere personen dan de ouders (bijvoorbeeld grootouders) naar het buitenland reizen, dienen in het bezit te zijn van aanvullende reisdocumenten. Je hebt deze aanvullende informatie nodig om aan te tonen dat personen die het gezag over het kind hebben, hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij verwijzen je hiervoor naar de site van de Rijksoverheid voor informatie en formulieren en voor mogelijke aanvullende informatie naar de ambassade van het land van je bestemming in Nederland.

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden ontvang je kort voor vertrek van ons per e‐mail. Heb je bij boeking gekozen voor verzendmethode ‘per post’ dan worden deze ca. 10 dagen voor vertrek per post naar het opgegeven adres van de hoofdboeker verstuurd.

Reisdagen/vluchttijden
Bij geboekte pakketreizen wordt de reisduur in hele dagen aangegeven inclusief de reisdagen. Zo kan je reis bijvoorbeeld op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst in Nederland om 08.00 uur. De vluchttijden en het vliegschema van een pakketreis zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De vluchttijden die je tijdens boeking hebt ontvangen, kunnen daarom nog wijzigen.

 

Garantie- en servicekosten
Voor onze dienstverlening brengen wij een vast bedrag in rekening. Voor het tot stand komen van een boeking rekenen wij boekingskosten en voor het verlenen van extra service, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een visum of het maken van een stoelreservering, berekenen wij servicekosten.                                                                

Boekingskosten  € 27,50               
Bijdrage SGR # € 5,00 pp
Bijdrage Calamiteitenfonds Reisgelden # € 2,50
Optie boeking kosteloos

Toeslag creditcard betaling                                3%

 

# Verplicht bij boeking indien van toepassing
 

Administratiekosten*

Wijzigingskosten                    € 75,00
Annuleringskosten  € 75,00
Reispapieren per post € 75,00
Stoelreserveringen / Inchecken                         € 25,00 pp (enkele reis)
Bagage bijboeken (achteraf)       € 25,00 p/st
Assistentie en afwijkende bagage € 75,00
Visum aanvraag € 35,00 pp
Parkeerplaats luchthaven € 15,00
Autohuur Kosteloos 
Verzekering(en)    Kosteloos

 

* Exclusief kosten van leverancier

Bovenstaande genoemde kosten maken geen deel uit van de reisovereenkomst en worden niet gerestitueerd bij annulering om welke reden dan ook door welke partij (leverancier of reiziger) dan ook.

 

Als je je reis onverhoopt geheel of deels moet annuleren zullen hier de annuleringskosten van de touroperator voor gelden.

Bij een annulering moeten wij hiervan schriftelijk het verzoek tot annuleren ontvangen. Dit kan alleen vanaf het e-mailadres vanaf de hoofdboeker. Je ontvangt dan schriftelijk van ons een overzicht van de kosten. Wens je de reis te annuleren en ga je akkoord met de kosten dan dien je dit als antwoord op ons bericht te bevestigen. Hierna ontvang je een annuleringsnota die je kunt proberen te declareren bij je annuleringsverzekering.

De annuleringskosten zullen worden berekend over de reissom exclusief de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Ook bij annulering betaal je deze premie.

Houd  er rekening mee dat er andere voorwaarden gelden bij samengestelde reizen. Hierbij zijn de annuleringskosten in de meeste gevallen 100%. Wij raden je aan de kosten bij ons op te vragen. Er is geen herroepingsrecht van toepassing op onze reizen.

    

We zijn aangesloten bij
Insurances
Award
Betaal veilig en makkelijk
Payment

Gegarandeerd veilig boeken want MimosaR eizen is aangesloten bij het ANVR, SGR en Calamiteitenfonds Bekijk de voorwaarden.

Gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op het gekozen reisgezelschap (standaard twee personen). De prijzen zijn inclusief kortingen en exclusief calamiteitenfonds en reserveringskosten.

© 2023 Mimosa Reizen - Website by De Webmakers
 
 
 
 
 
 
Even geduld a.u.b.