Disclaimer

Mimosareizen/Mimosareizen.nl besteedt uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Mimosareizen is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

De op deze website aangeboden reisproducten worden niet door Mimosareizen zelf uitgevoerd, maar door derden zoals touroperators, vervoerders en hoteliers. Voor de goede uitvoering van reisproducten zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Belangrijk is ook dat u zich goed voorbereidt, door u te verdiepen in cultuur en gewoonten van het land. U zult daardoor meer genieten van uw verblijf in die andere omgeving met andere mensen, maar ook een beter begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan u in Nederland gewend bent.

Algemene informatie op de website 
Deze website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van reisproducten. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen.

Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse geboden. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld. 

Voorts geldt nog het volgende: indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij de desbetreffende touroperator hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of de desbetreffende touroperator u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

Veranderingen site/aanbod 
Mimosareizen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Op alle via deze website aangeboden pakketreizen, vluchten, ander vervoer, accommodaties en overige (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: Reisproducten) zijn de ANVR Reisvoorwaarden en / of de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing.

SGR
Uw reserveringen worden behandeld door Mimosareizen. Mimosareizen is een handelsnaam van L&I TRAVEL B.V en is aangesloten bij het SGR. Alle op deze website gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst of lowcost-airline  en losse hotelovernachtingen die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer informatie kijkt u op www.sgr.nl 

Copyright 
Deze website evenals de inhoud van deze website (‘de informatie’) is het intellectuele eigendom van Mimosareizen.nl . Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Mimosareizen vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Het gebruik van het Mimosareizen(.nl) logo is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Mimosareizen.

 

Bel ons op085 13092 36

 

vanuit België 0031-15364 2483 

Gegarandeerd veilig boeken en betalen want Mimosa is aangesloten bij het ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Kamer van Koophandel Den Haag nr: 59971940