Algemene Voorwaarden


L& I TRAVEL B.V.MIMOSAREIZEN (KvK 59971940) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Daarnaast is MimosaReizen lid van SGR en het Calamiteitenfonds. Hieronder leest u meer informatie.


ANVR en MimosaReizen Voorwaarden

Per 1 april 2016 gaan de nieuwe ANVR Reisvoorwaarden in. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. De belangrijkste wijzigingen betreffen de betalings- en annuleringsvoorwaarden. Deze worden vanaf 1 april 2016 door iedere touroperator zelf ingevuld en vindt u bij ons terug in de MimosaReizen Voorwaarden.

Op het boekingsformulier kunt u aanvinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR Reisvoorwaarden en de MimosaReizen Voorwaarden.

Let op: voor Dynamic Packing gelden andere voorwaarden:

Deze boekingen vallen onder de noemer "Lijndienstreizen" in de ANVR Consumentenvoorwaarden. Dit betekent voor u dat in geval van wijzigen of annuleren de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij/hotelier leidend zijn en kunnen afwijken van de standaard ANVR voorwaarden.

Meer informatie >>>
 


ANVR Reisvoorwaarden en MimosaReizen Voorwaarden :

Onderstaande voorwaarden gelden voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016.

ANVR Reisvoorwaarden , voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016
MimosaReizen Voorwaarden , voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016

 

Indien u de bovenvermelde bestanden niet kunt openen,klikt u hier om Adobe® Acrobat® Reader® te downloaden.

ANVR

SGR

Stichting Garantiefonds Reisgelden

MimosaReizen is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl

SGR

Calamiteitenfonds

 

MimosaReizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Kijk voor meer informatie op (www.calamiteitenfonds.nl).

Calamiteitenfonds

 

Bel ons op085 13092 36

 

vanuit België 0031-15364 2483 

Veilig en vertrouwd betalen
Gegarandeerd veilig boeken en betalen want Mimosa is aangesloten bij het ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Kamer van Koophandel Den Haag nr: 59971940
Mimosareizen op Facebook